Non-Discrimination Policy: Vietnamese

Thông Báo Hàng Năm Về Không Phân Biệt Đối Xử

Bates Technical College cấp gần 50 văn bằng và chứng chỉ về rất nhiều lĩnh vực, cung cấp đa dạng các chương trình về kỹ thuật/nghề nghiệp, kỹ năng cơ bản và giáo dục liên tục. Các sinh viên muốn có văn bằng, chứng chỉ phải nộp đơn xin nhập học chương trình và đăng ký tham gia chương trình văn bằng hoặc chứng chỉ. Bates Technical College sẽ giải quyết mọi rào cản trong khâu nhập học và quá trình tham gia các chương trình kỹ thuật hoặc học thuật bao gồm cả thiếu các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh.

Bates Technical College tái khẳng định chính sách về cơ hội bình đẳng và không phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, sắc tộc, màu da, tín ngưỡng, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, giới tính, khuyết tật hoặc tình trạng người khuyết tật cựu chiến binh hoặc cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam trong các chương trình và các hoạt động của trường phù hợp với chính sách đại học, các đạo luật và quy định liên bang và tiểu bang được áp dụng. Thắc mắc liên quan đến chính sách không phân biệt của Bates cần gửi tới: Tina Muller, Chủ Nhiệm phụ trách về hiệu quả và thành công của sinh viên, dành cho sinh viên, tại số 253.680.7007 hoặc tina.muller@batestech.edu hoặc Kameil Borders, Giám đốc nhân sự, dành cho nhân viên, tại số 253.680.7180 hoặc kameil.borders@batestech.edu hoặc tại địa chỉ 1101 South Yakima Avenue, Tacoma, Washington 98405.

Để biết thêm thông tin về thông báo không phân biệt đối xử và cơ hội bình đẳng, xem danh sách của Văn Phòng Dân Quyền (OCR) để biết địa chỉ và số điện thoại của văn phòng phục vụ khu vực của bạn hoặc gọi tới số 1.800.421.3481.  Các câu hỏi liên quan tới nộp đơn theo Tiêu đề IX và thực thi các quy định cần được chuyển đến Kameil Borders, Giám đốc nhân sự tại số 253.680.7180, dành cho nhân viên nhà trường và tới Steve Ashpole, Chủ Nhiệm phụ trách về hiệu quả và thành công của sinh viên tại số 253.680.7005, dành cho sinh viên, tại địa chỉ 1101 South Yakima Avenue, Tacoma, Washington 98405, hoặc tại số 1.800.562.7099. Nếu bạn cần hỗ trợ do suy giảm cảm giác hoặc khuyết tật, hãy liên hệ với Điều Phối Viên Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Khuyết Tật theo số 253.680.7012.

Bản Dịch Về Thông Báo Không Phân Biệt Đối Xử
Thông báo không phân biệt đối xử của Bates Technical College có bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Tagalog và tiếng Tây Ban Nha.  Nếu bạn muốn lấy bản sao của thông báo này bằng một trong các ngôn ngữ trên, hãy yêu cầu lấy bản sao từ Phòng nhân sự theo số 253.680.7181 hoặc hr@batestech.edu .

Notice: We are currently experiencing problems with our phone system. Please be patient as we work to fix the issue.